ASSLAMUALAYKUM WELCOME TO MY BLOG INSYA ALLAH BERMANFAAT
KALAU PENGEN BACA, TERLEBIH DAHULU KLIK DI JDUL BCAAN/LINK POSTINAGAN/DI FULL READ:

Sabtu, 01 Oktober 2011

bahan ajar

Surah Az-Zumar ayat 9 Standar Kompetensi Memahami ayat-ayat Al-Quran tentang Ilmu yang bermanfaat Kompetensi Dasar 1. Menerjemahkn Surah Az-Zumar ayat 9 2. Memahami isi kandungan Surah Az-Zumar ayat 9 3. Menunjukkan isi kandungan Surah Az-Zumar ayat 9 A. Lafal Surah Az-Zumar ayat 9 Surah Az-Zumar adalah surah yang ke – 39 . Surah ini terdiri dari 75 ayat surah Makkiyah, yang nantinya hanya pada ayat 9 di bahas tentang ilmu yang bermanfaat. Surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum Rasullullah SAW hijrah ke Madinah. Mari kita belajar melafalkan surah Az-Zumar dengan tartil sesuai ilmu tajwid yang telah kita pelajari. •                           B. Menerjemahkan Surah Az-Zumar ayat 9 Setelah membaca dengan benar ,perhatikan arti kata yang terdapat pad surah Az-Zumar ayat 9. Jika memerhatikan arti kata yang ada dengan seksama , kalian pasti dapat menerjemahkan surah Az-Zumar ayat 9. • Apakah  Orang yang mengharapkan  dia (orang musyrik)   Rahmat Tuhannya  Yang lebih beruntung  Katakanlah  Orang yang beribadah   Adakah sama  Di waktu malam   Orang yang mengetahui  Dengan sujud  Orang yang tidak mengetahui  Berdiri  Sesungguhnya  Ia takut kepada azab  Orang-orang yang berakal  akhirat   Orang yang mendapat pelajaran •                           Setelah membaca arti kata perkata dalam surah Az-Zumar ayat 9, terjemahkan secara keseluruhan dalam bukumu , kemudian cocokkan dengan terjemahan berikut ini. 2. Terjemahan Surah Az-Zumar ayat 9 “Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”. C. Kandungan surah Az-Zumar ayat 9 Ilmu yang di anugerahkan Allah kepada hamba-Nya ada yang memberikan manfaat ada pula yang tidak. Di sisi lain ada pula ilmu yg pada asal sama sekali tidak memberikan manfaat sehingga manusia harus menjauhinya. Allah telah menyebut ilmu dalam kitab-Nya Al Qur’an terkadang dengan memuji seperti dalam surah Az -Zumar ayat 9: “Katakanlah adakah sama antara orang-orang yang mengetehui dgn orang-orang yang tdk mengetehui? Sesungguh orang-orang berakallah yang dapat menerima pelajaran”. Ibnu Rajab Al Hanbali menjelaskan tentang ilmu yg bermanfaat. Beliau mengatakan pokok segala ilmu adl mengenal Allah subhanahu wa ta’ala yg akan menumbuhkan rasa takut kepada-Nya cinta kepada-Nya dekat terhadap-Nya tenang dengan-Nya dan rindu pada-Nya. Kemudian setelah itu berilmu tentang hukum-hukum Allah apa yg dicintai-Nya dan diridhai-Nya dari perbuatan perkataan keadaan atau keyakinan hamba. Orang yg mewujudkan dua ilmu ini maka ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Ia dengan itu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat hati yang khusyu’ jiwa yang puas dan do’a yang mustajab. Sebalik yang tidak mewujudkan dua ilmu yang bermanfaat itu ia akan terjatuh ke dalam empat perkara yang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berlindung darinya. Bahkan ilmu menjadi bencana buat ia tidak bisa mengambil manfaat dari karena hati tidak khusyu’ kepada Allah subhanahu wa ta’ala jiwa tidak merasa puas dengan dunia bahkan semakin berambisi terhadapnya. Doanya pun tidak di dengar oleh Allah karena ia tidak merealisasikan perintah-Nya serta tidak menjauhi larangan-Nya dan apa yang dibenci-Nya. Lebih-lebih apabila ilmu tersebut bukan diambil dari Al Qur’an dan As Sunnah mk ilmu itu tdk bermanfaat dan tdk ada manfaat sama sekali. Yang terjadi kejelekan lbh besar dari manfaatnya. Ibnu Rajab juga menjelaskan ilmu yg bermanfaat dari semua ilmu adl mempelajari dgn benar ayat-ayat Al Qur’an dan Hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam serta memahami makna sesuai dgn yg ditafsirkan para shahabat tabi’in dan tabi’ut tabi’in. Lalu mempelajari apa yg datang dari mereka tentang halal dan haram zuhud dan semacam serta berusaha mepelajari mana yg shahih dan mana yg tdk dari apa yg telah disebutkan. Kemudian berusaha utk mengetahui makna-makna dan memahaminya. Apa yg telah disebut tadi sudah cukup bagi orang yg berakal dan menyibukkan diri dgn ilmu yg bermanfaat. Ilmu yg bermanfaat akan nampak pada seseorang dgn tanda-tanda yaitu: 1. beramal dengannya. 2. benci disanjung dipuji dan takabbur atas orang lain. 3. semakin bertawadhu’ ketika ilmu semakin banyak. 4. menghindar dari cinta kepemimpinan ketenaran dan dunia. 5. menghindar utk mengaku berilmu. 6. bersu’udzan kepada diri dan husnudzan kepada orang lain dlm rangka menghindari celaan kepada orang lain. Sebalik ilmu yg tdk bermanfaat juga akan nampak tanda-tanda pada orang yg menyandang yaitu: 1. Tumbuh sifat sombong sangat berambisi dlm dunia dan berlomba-lomba pada sombong terhadap ulama mendebat orang2 bodoh dan memalingkan perhatian manusia kepadanya. 2. Mengaku sebagai wali Allah subhanahu wa ta’ala. Atau merasa suci diri. 3. Tidak mau menerima yg hak dan tunduk kepada kebenaran dan sombong kepada orang yg mengucapkan kebenaran jika derajat di bawah dlm pandangan manusia serta tetap dlm kebatilan. 4. Menganggap yg lain bodoh dan mencacat mereka dlm rangka menaikkan diri di atas mereka. Bahkan terkadang menilai ulama terdahulu dgn kebodohan lalai atau lupa sehingga hal itu menjadikan ia mencintai kelebihan yg dimiliki dan berburuk sangka kepada ulama yg terdahulu. Qissah Mu'assirah Tuliskan ayat Al-Qur’an surah Az-Zumar ayat 9 tentang ilmu yang bermanfaat secra benar dan legkap dengan harakatnya ! kemudian hafalkan beserta terjemahnya dan demontrasikan di depan kelas! Coba Tebak siapakah aku? Aku adalah anak seorang pembesar suku Quraisy. Ayahku adalah seorang yang menjadi juru kunci Ka’bah (Baitullah). Aku bekerja sebagai pedagang. Istriku bernama Aminah , dari rahim istriku inilah lahir manusia yang sangat mulia. Siapakah aku? A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a , b , c , atau d di depan jawaban yang paling benar ! 1. Lafal • pada surah Az-zumar ayat 9 mempunyai arti… a. Apakah b.Siapakah c.Kapankah d.Kemudian 2. Surah Az-Zumar terdiri atas …. Ayat. a. 45 b. 57 c. 85 d. 75 3.   ….   • Lafal yang tepat melengkapi ayat tersebut adalah…. a.  b.   c.  d.  4. Surah Az-Zumar dinamai juga surah Al-Guraf , yang berarti…. a. Manusia b. Rombongan- rombongan c. Pasukan d. Kamar-kamar 5. Surah Az-Zumar ayat 9 di awali dengan lafal…. a.   b.  c.  d. • B . Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan tepat! 1. Tulislah Surah Az-Zumar ayat 9 ! 2. Surah keberapakah Az-Zumar itu ? 3. Jelaskan secara singkat isi kandungan Surah Az-Zumar ayat 9 ! 4. Berapakah jumlah ayat yang terdapat di Surah Az-Zumar ? 5. Apa yang dimaksud dengan musyrik !

0 komentar:

Posting Komentar